Перечень анализов

Код Найменування Термін
**
Ціна
грн
CITO
грн
Забір матеріалу одноразовими системами
996 Взяття венозної або капілярної крові - 30 -
1042 Взяття зразків із урогенітального тракту - 30 -
2745 Банк крові - 50 -
Дослідження SARS-CoV-2 (COVID-19)
Коронавірусна інфекція
506 Антитіла IgA до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 300 450
517 Антитіла IgM до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 300 450
516 Антитіла IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 300 450
518 Пакет Антитіла IgM та IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) + загальний аналіз крові + ШОЕ 1 500 750
5122 Пакет «Повний ковід Антитіла» - антитіла IgA, IgM та IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 650 975
М517 Пакет загальний аналіз крові + ШОЕ, Д-димер, СРБ (кількісно), антитіла IgA та IgM до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 775 1160
6005 Пакет ПЛР РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) якісне визначення - Real-Time 2 1000 -
6000 Пакет ПЛР РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) якісне визначення - Real-Time + антитіла IgA та IgM або антитіла IgM та IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 2 1500 -
Загальноклінічні дослідження
Загальноклінічні дослідження
М1 Клінічний аналіз крові (автоматизований із формулою + ручна лейкоформула) 1 150 225
МКАП Клінічний аналіз крові (капілярна кров) 1 150 225
М0 Клінічний аналіз крові (автоматизований із формулою + ШОЕ) 1 130 195
864 Підрахунок ретикулоцитів 1 100 -
М2 Клінічний аналіз сечі (ручна мікроскопія осаду) 1 110 165
М6 Аналіз сечі за Нечипоренком 1 100 150
1829 Назоцитограма 1 100 -
М3 Група крові + резус - фактор 1 180 270
21 Довжина кровотечі за Дюке 1 100 -
10 Час згортання крові за Моравіцем 1 100 -
Загальноклінічні дослідження калу
М2401 Визначення кальпротектину і лактоферину в зразках фекалій 1 700 -
М2403 Визначення гемоглобіну і трансферину в зразках фекалій 1 300 -
М2158 Копрограма 2 130 -
М2159 Аналіз калу на яйця паразитів 1 120 -
М2161 Визначення антигенів лямблій у зразках фекалій 1 330 -
2160 Визначення антигену Helicobacter pylori в калі 1 300 -
М2152 Аналіз зіскрібка на яйця гостриків (ентеробіоз) 1 100 -
Дослідження системи гемостазу
МПТИ Протробіновий індекс + МНО 1 80 120
3 МНО 1 80 120
4 Тромбіновий час 1 70 105
5 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 1 70 105
6 Фібриноген 1 70 105
7 D-димер 1 160 240
МП5 Коагулограма (5 показників)
Протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген
1 270 400
МК8 Пакет «АФС синдром» (5 показників)*
Антифосфоліпідні антитіла IgG та IgМ до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти бета 2 - гликопротеїду
7 1100 -
Біохімічні дослідження
Біохімічні дослідження
48 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1 60 -
47 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 1 60 -
63 Альбумін 1 60 -
51 Альфа-амілаза 1 60 -
1132 Антистрептолізин - О (якісно) 1 80 -
77 Антистрептолізин - О (кількісно) 1 100 -
62 Загальний білок 1 60 -
81 Бета-ліпопротеїди 1 60 -
66 Білірубін загальний 1 60 -
65 Білірубін прямий 1 60 -
49 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 1 60 -
1135 Глюкоза (капілярна кров) 1 70 -
91 Глюкоза(венозна кров) 1 70 -
92 Глікований гемоглобін (HbA1C) 1 170 -
42 Залізо 1 80 -
33 Калій 1 50 -
40 Кальцій 1 50 -
72 Кальцій іонізований 2 120 -
68 Креатинін 1 60 -
1134 КФК-загальна 1 80 -
56 Креатинкіназа - МВ (КФК-МВ) 1 200 -
1855 Ліпаза 1 100 -
54 Лактатдегідрогіназа (ЛДГ) 1 60 -
37 Магній 1 50 -
2013 Мідь (сироватка) 3 200 -
70 Сечова кислота 1 60 -
67 Сечовина 1 60 -
31 Натрій 1 50 -
1131 Ревматоїдний фактор (якісно) 1 80 -
76 Ревматоїдний фактор (кількісно) 1 100 -
75 С - реактивний білок суперчутливий (кількісно) 1 110 -
1133 С - реактивний білок суперчутливий (якісно) 1 80 -
73 Серомукоїди 1 60 -
2003 Тимолова проба 1 50 -
86 Тригліцериди 1 60 -
39 Фосфор 1 50 -
1148 Фруктозамін 1 130 -
50 Лужна фосфатаза 1 60 -
83 Холестерин загальний 1 60 -
85 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 1 80 -
84 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 1 80 -
35 Хлор (сироватка) 1 50 -
2014 Цинк (сироватка) 3 350 -
1142 ЗЗЗ (Залізо зв'язувальна здатність) 1 100 -
Біохімічні дослідження сечі
69 Креатинін сечі 1 60 -
М15 Глюкоза (добова сеча) 1 80 -
Комплексні дослідження
МП1 Печінкові проби (11 показників)
АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, білок загальний, альбумін, тимолова проба, ЛДГ
1 400 600
МП2 Ниркові проби (6 показників)
Креатинін, сечовина, сечова кислота, электроліти (калій, натрій, хлор)
1 250 375
МК62 Ниркові проби (3 показники)
Кретинін, сечовина, сечова кислота
1 150 225
МП3 Ревмопроби 1 (3 показники)
С-реактивний білок суперчутливий, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О
1 250 375
МП99 Ревмопроби 2 (3 показники)
С-реакт. Білок (якісно), ревмофактор, антистрептолізин - О
1 180 270
МП4 Ліпідний (5 показників)
Холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності
1 250 375
МП6 Біохімія крові (23 показники)
Печінкові проби, ниркові проби, ліпопротеїди фракційно, глюкоза
1 850 1275
МП7 Пакет «Кардіоризик №1» (12 показників)
ЛДГ, КФК - МВ, АСТ, АЛТ, калій, натрій, хлор, СРБ суперчутливий, холістерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ
1 600 825
МК19 Пакет «Кардіоризик №2» (13 показників)
ЛДГ, КФК - МВ, АСТ, АЛТ, калій, натрій, хлор, СРБ суперчутливий, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, гомоцистеїн
1 900 1350
МП8 Діабетичний пакет (4 показники)
Глюкоза, глікований гемоглобін (HbA1C), інсулін, С-пептид, індекс НОМА, фруктозамін
1 580 870
МК34 Пакет «Індекс НОМА» (3 показники)
Глюкоза, інсулін, індекс НОМА
1 230 345
МП19 Метаболічний пакет (10 показників)
Холестерин загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, С-пептид
1 600 900
МК13 Пакет «Електроліти крові» (3 показники)
Калій, натрій, хлор
1 120 165
МП100 Пакет «Елетроліти крові» (3 показники)
Калій, натрій, кальцій
1 120 165
МК21 Пакет «Контроль суглобів» (4 показники)
РФ, АСЛ-О, СРБ, сечова кислота
1 300 450
Гормональні дослідження
Тиреоїдна панель
110 Тиреотропний гормон (ТТГ) 1 140 210
113 Трийодтиронін загальний (Т3 заг.) 1 140 210
114 Трийодтиронін вільний (Т3 віл.) 1 140 210
115 Тироксин загальний (Т4 заг.) 1 140 210
116 Тироксин вільний (Т4 віл.) 1 140 210
117 Пероксидаза щитоподібної залози (А ТПО) 1 170 255
118 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ) 1 170 255
111 Антитіла до рецепторів ТТГ 3 380 -
231 Кальцитонін 1 300 450
119 Тиреоглобулін (ТГ) 1 170 255
220 Паратгормон 1 170 255
Пакетні дослідження
МП9 Тиреоїдний пакет №1 (3 показники)
ТТГ, Т3 загальний, Т4 вільний
1 350 525
МП28 Тиреоїдний пакет №2 (3 показники)
ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний
1 350 525
МП10 Тиреоїдний пакет №3 (7 показників)
ТТГ, Т3 загальний, Т3 вільний, Т4 заг., Т4 віл., АТТПО, АТТГ
1 850 1275
МП11 Автоімунна щитоподібна залоза №1 (5 показників)
ТТГ, Т3 віл., Т4 віл., АТТПО, АТТГ
1 600 900
МП33 Автоімунна щитоподібна залоза №2 (4 показники)
ТТГ, Т3 віл., Т4 віл., АТТПО
1 500 750
МУ6 Автоімунна щитоподібна залоза №3 (6 показників)
ТТГ, Т3 віл., Т4 віл., АТТПО, Антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ), антитіла до рецепторів ТТГ
5 950 -
МК11 Пакет «Паратиреоїдний» (3 показники)*
Паратгормон, фосфор, кальцій іонізований
2 300 -
Панель діагностики анемії
100 Вітамін В 12 1 180 270
101 Феритин 1 180 270
102 Фолієва кислота 1 180 270
103 Трансферин 1 150 225
Пакетні дослідження
МК12 Пакет «Діагностика анемії» №1 (6 показників)
ЗАК розгорнутий, ШОЕ, залізо, вітамін В12, феритин, фолієва кислота
1 650 975
МК28 Пакет «Діагностика анемії» №2 (3 показники)
Гомоцистеїн, вітамін В12, фолієва кислота
1 560 840
Діагностика цукрового діабету
91 Глюкоза 1 70 105
92 Глікований гемоглобін (HbA1C) 1 170 255
93 Інсулін 1 170 255
94 С-пептид 1 170 255
М15 Глюкоза (добова сеча) 1 80 120
1148 Фруктозамін 1 130 195
МП8 Діабетичний пакет (4 показники)
Глюкоза, глікований гемоглобін (HbA1C), інсулін, С-пептид, індекс НОМА, фруктозамін
1 580 870
МК34 Пакет «Індекс НОМА» (3 показники)
Глюкоза, інсулін, індекс НОМА
1 230 345
Панель гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових гормонів
229 Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту)* 3 280 -
210 Кортизол (сироватка) 1 230 345
213 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 230 345
162 17 - ОН прогестерон 2 180 -
3166 Альдостерон 3 330 -
Гормони росту
225 Соматотропний гормон 1 170 255
229 Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту)* 3 280 -
Репродуктивна панель
150 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) 1 160 240
151 Лютеїнізуювильний гормон (ЛГ) 1 160 240
156 Фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) 1 160 240
160 Пролактин 1 160 240
161 Прогестерон 1 160 240
164 Естрадіол (Е2) 1 160 240
147 Тестостерон 1 160 240
2177 Тестостерон вільний 2 180 -
212 Дегідроепіандростеронсульфат (ДГЕА-с/DHEA-s) 1 160 240
233 Андростендіон 3 280 -
152 Антимюллерів гормон 4 450 -
162 17 - ОН прогестерон 2 180 -
Пакетні дослідження
МП12 Жіноче здоров'я (7 показників)
ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, эстрадіол, тестостерон, СЗГ
1 850 1275
МП14 Контроль 1-ї фази МЦ №1 (5 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол, ДГЕАС
1 650 975
МК33 Контроль 1-ї фази МЦ №2 (7 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол, ДГЕАС, ТТГ, тестостерон вільний
2 870 -
МК60 Контроль 1-ї фази МЦ №3 (8 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол, ДГЕАС, ТТГ, тестостерон вільний, Т4 вільний
2 980 -
МП15 Контроль 2-ї фази МЦ №1 (5 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕАС
1 650 975
МК32 Контроль 2-ї фази МЦ №2 (3 показники)
ЛГ, ФСГ, прогестерон
1 400 600
МК10 Пакет «Гіперандрогенні порушення» (5 показників)
Тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, СЗГ, індекс вільного тестостерону
2 580 -
МГ1 Контроль 1-ї фази МЦ з АМГ (5 показників)
Естрадіол, пролактин, ЛГ, ФСГ, АМГ
4 900 -
Пренатальна діагностика
211 Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (пренатальний скринінг II триместру вагітності) 1 170 255
200 Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (вагітність до 3-ох тижнів) 1 170 255
204 Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (вагітність від 3-ох тижнів + 0 днів) 1 170 255
201 Вільний бета-ХГЧ (пренатальний скринінг I триместру вагітності) 1 190 285
258 Альфа-фетопротеїн (АФП) пренатальний скринінг II триместру вагітності) 1 190 285
202 Естріол вільний (пренатальний скринінг II триместру вагітності) 1 170 255
203 ПАПП-А (РАРР-А) (Пренатальный скринінг I триместру вагітності) 1 190 285
М101 Пренатальний біохімічний скринінг I триместру вагітності з розрахунком генетичного ризику PRISCA 5 (2 показники)
ПАПП-А, вільний бета-ХГЧ, дані УЗД
1 380 -
М102 Пренатальний биохімічний скринінг IІ триместру вагітності з розрахунком генетичного ризику PRISCA 5 (3 показники)
АФП, бета - ХГЧ, естріол некон'югований (UE3), дані УЗД
1 450 -
2455 Перерахунок PRISСA 5 по УЗД (біохімічні маркери + УЗД) 1 50 -
Панель фосфорно-кальцієвого обміну
220 Паратгормон 1 170 255
121 25-гідроксивітамін D25 (OH) 4 400 -
230 Остеокальцин 5 340 -
3172 Вітамін D (загальний) 4 500 -
МКУ4 Стан кісткової тканини (4 показники)
Паратгормон, фосфор, кальцій іонізований, остеокальцин
5 600 -
Онкологічна панель
250 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 180 270
251 Онкомаркер яєчників (СА 125) 1 180 270
252 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 1 200 300
253 Простат-специфічний антиген загальний (tPSA) 1 160 240
255 Простат-специфічний антиген вільний (fPSA) 1 180 270
234 Онкомаркер шлунка (СА 72-4) 3 330 -
257 Раково-ембріональний антиген (РЕA) 1 180 270
271 Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЗ) 1 170 255
270 Альфа-фетопротеїн (АФП) 1 190 285
261 Онкомаркер раку яєчників (НЕ4) 2 360 -
144 Онкомаркер молочной залози (МСА) 3 180 -
2568 СА 242 - онкомаркер шлунково-кишкового тракту 3 350 -
Пакетні дослідження
МК6 Пакет «Чоловіча онкопанель» (3 показники)
ПСА загальний, ПСА вільний, їх співвідношення
1 300 450
МК7 Пакет «Чоловіча онкопанель розширена» (5 показників)
ПСА загальний, АФП, РЕА, СА 19-9, СА 72-4
3 860 -
МК3 Пакет «Жіноча онкопанель» (4 показники)
СА 125, СА 15-3, НЕ4, РЕА
3 720 -
МК4 Пакет «Жіноча онкопанель розширена» (6 показників)
СА 125, СА 15-3, НЕ4, РЕА, індекс ROMA, СА 19-9
2 880 -
МК5 Пакет «Діагностка раку яєчників» (3 показники)
СА 125, НЕ4, індекс ROMA
2 500 -
Інфекційні дослідження
Гепатит А
300 Антитіла IgM до HАV (qHAVM) 1 210 315
Гепатит В
310 HBsAg (австралійський антиген) 1 200 300
312 Сумарні антитіла до HbsAg (qHBs) 1 200 300
321 Сумарні антитіла HbcAg (HBcT) 2 200 -
330 HBеAg 2 200 -
350 ПЛР. ДНК вірусу гепатиту В (кров, якісне визначення) 5 370 -
МГВ ПЛР. ДНК вірусу гепатиту В (кількісне визначення) 5 900 -
Гепатит С
340 Сумарні антитіла до HCV (aHCV) 1 250 375
342 ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (якісне визначння) 5 450 -
МГС ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (кількісне визначення) 5 1100 -
344 ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (генотип) 5 880 -
Гепатит D
494 Сумарні антитіла до HDV 2 200 -
Пакетні дослідження
М12 Пакет «Первинний скринінг інфекційних гепатитів» (8 показників)
АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, тимолова проба, IgM до HAV, сумарні антитіла до HCV, HbsAg
1 850 1275
МГ Пакет «Первинний скринінг інфекційних гепатитів (4 показники)
IgM до HAV , HbsAg, сумарні антитіла до HDV, aHCV
1 720 1080
МК35 Пакет «Стандарт-скринінг» (4 показники)
ВІЛ, сумарні АТ до Treponema pallidum, HbsAg, сумарні антитіла до HCV
5 800 -
TORCH - інфекції
Цитомегаловірусна інфекція
401 IgM до Cytomegalovirus (CMV) 2 160 -
400 IgG до Cytomegalovirus (CMV) 2 160 -
301 Індекс авідності IgG до Cytomegalovirus (CMV) 2 160 -
к/с/бс ПЛР. Cytomegalovirus (CMV) (кров/слина, букальний зіскрібок, якісне визначення) 2 250 -
к/с/бс ПЛР CMV (кров, слина, букальний зіскрібок, кількісне визначення) 3 350 -
Герпетична інфекція
416 IgM (сумарні) до Herpes Simplex virus I/II типу 2 160 -
412 IgG до Herpes simplex virus I/II типу (HSV I/II) сумарні 2 160 -
к/с/у ПЛР. Herpes simplex virus I/II типу (HSV I/II) (кров, слина, букальный зіскрібок, якісне взначення)* 3 250 -
303 Індекс авідності IgG до Herpes simplex virus I-II 2 240 -
418 IgG до Herpes simplex virus VI типу 2 160 -
к/с/бс ПЛР. Herpes simplex virus VІ типу (HSV VI) (кров, слина, у/г заскрібок, якісне визначення)* 2 250 -
к/с/бс ПЛР Herpes simplex virus VI типу (кров, слина кількісне визначення) 3 350 -
Вірус Varicella Zoster (VZV)
408 Антитіла IgG до Varicella Zoster (вірус вітряної віспи - оперізуючого герпесу) 2 180 -
Токсоплазмоз
431 IgM до Toxoplasma gondii (ТОХО) 2 160 -
430 IgG до Toxoplasma gondii (ТОХО) 2 160 -
306 Індекс авідності IgG до Toxoplasma gondii (TOXO) 2 240 -
432 ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO)(кров, якісне визначення) 3 250 -
Краснуха
441 IgM до Rubella virus (RUB) 2 145 -
440 IgG до Rubella virus (RUB) 2 145 -
307 Індекс авідності IgG до Rubella virus (RUB) 2 210 -
Вірус Епштейна-Барр
424 Антитіла IgM до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA M) 2 160 -
420 Антитіла IgG до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA G) 2 160 -
421 Антитіла IgG до нуклеарного антигену Epstein - Barr virus (EBNA G) 2 160 -
МП29 Пакет «Вірус Епштейна - Барр» (3 показники)
VCA G, VCA M, EBNA G
2 400 -
к/с/бс ПЛР. Epstein - Barr virus (кров/слина/букальний заскрібок, якісне визначення)* 3 250 -
к/с/бс ПЛР. Epstein - Barr virus (кров/слина/букальный заскрібок, кількісне визначення)* 3 350 -
Пакетні дослідження
МП21 Пакет «TORCH IgG» - перед вагітністю (6 показників)
TOXO, RUB, CMV, CHLAM, HSV 1/2, VCA
2 800 -
МП22 Пакет «TORCH IgG» - перед вагітністю без краснухи (5 показників)
TOXO, CMV, CHLAM, HSV 1/2, VCA
2 650 -
МП24 Пакет «TORCH IgМ» - під час вагітності (4 показники)
TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2
2 500 -
МТОР Пакет «TORCH IgG» - під час вагітності (4 показники)
TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2
2 500 -
МП25 Пакет «TORCH IgМ» - під час вагітності без краснухи (3 показники)
TOXO, CMV, HSV 1/2
2 380 -
МП26 Пакет «TORCH IgG та IgМ» (8 показників)
TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2
2 1080 -
МК25 Пакет «Діагностика герпетичної інфекціі» (ПЛР, кров, якісне визначення 4 показники)
CMV, EBV, HSV6, HSV1/2
4 800 -
МК26 Пакет «Діагностика герпетичної інфекції» (ПЛР, слина, якісне визначення (4 показники)
CMV, EBV, HSV6, HSV1/2
4 800 -
МК61 Пакет «Індекс авідності IgG» (3 показники)
CMV, HSV1/2,TOXO
2 600 -
Урогенітальні інфекції
Хламідіоз
500 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 2 160 -
501 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 2 160 -
593 Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia 2 160 -
к/с/у ПЛР. Chlamydia trachomatis (кров, сеча, у/г заскрібок, якісне визначення) 3 250 -
Мікоплазмоз
519 IgG до Mycoplasma hominis 2 160 -
594 IgG до Mycoplasma pneumoniae 2 160 -
511 ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г заскрібок, якісне визначення) 3 250 -
м/у ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г заскрібок, сеча, якісне визначення) 3 250 -
Уреоплазмоз
530 IgG до Ureaplasma urealyticum 2 160 -
м/у ПЛР. Ureaplasma urealyticum (у/г заскрібок, сеча, якісне визначення) 3 250 -
534 ПЛР. Ureaplasma species (у/г заскрібок, якісне визначення) 3 250 -
Трихомоніаз
540 IgG до Trichomonas vaginalis 2 160 -
м/у ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г заскрібок, якісне визначення) 3 250 -
Кандидоз
550 ПЛР. Candida albicans (у/г заскрібок, якісне визначення) 3 250 -
Гарднерельоз
543 ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г заскрібок, якісне визначення) 3 250 -
Гонорея
м/у ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г заскрібок, сеча, якісне визначення) 3 250 -
Сифіліс
1045 Сумарні атитіла до Treponema pallidum 1 200 -
Вірус папіломи людини (ВПЛ)
547 ПЛР. ВПЛ (6 і 11 типу) (заскрібок, якісне визначення) 3 220 -
546 ПЛР. ВПЛ скрин. FL (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типу) (заскрібок, якісне визначення) 3 350 -
545 ПЛР. ВПЛ (16 і 18 типу) (заскрібок, якісне визначення) 3 220 -
МПВ ПЛР. ВПЛ (16 і 18 типу) (заскрібок, кількісне визначення) 3 440 -
Пакетні дослідження
МК30 Пакет «Урогенітальний комплекс №1» (5 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma ureal.+Бак.посів на флору і антибіотикограма (у/г)
6 1300 -
МК31 Пакет «Урогенітальний комплекс №2» (5 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal. + бак. Посів на флору і антибіотикограма (у/г)
6 900 -
МК23 Пакет «Діагностика урогенітальної інфекції №1» (ПЛР, у/г заскрібок 5 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal
3 900 -
МК29 Пакет «Діагностика урогенітальної інфекції №3» (6 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal., Gardnerella vaginalis
3 750 -
МУ8 Пакет «Урогенітальний №4» (7 показників, у/г заскрібок, ПЛР - якісне визначення)
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitaliu, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, бак. посів із визначенням чутливості до антибіотиків і антисептиків
7 1000 -
МУ3 Пакет «Урогенітальний №5» (3 показники, у/г заскрібок, ПЛР - якісне визначення)
Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum
3 600 -
МУ10 Пакет «Урогенітальний №6» (9 показників, у/г заскрібок, ПЛР - якісне визначення)
Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, ПЛР ДНК HPV 16 - й та 18 - й тип, ПЛР ДНК HPV 6 - й та 11 - й тип, бак. посів із визначенням чутливості до антибіотиків
7 1500 -
МГ2 Пакет «Урогенітальний IgG» (4 показники)
IgG до Mycoplasma hominis, IgG до Trichomonas vaginalis, IgG до Ureaplasma urealyticum, IgG до Chlamydia trachomatis
2 550 -
Інші інфекції
Хелікобактерна інфекція
551 IgG до Helicobacter pylori 1 200 300
2160 Антиген Helicobacter pylori в калі 1 300 -
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ-СНІД)
709 Антитіла до ВІЛ 5 250 -
Паразитарні інфекції
575 Антитіла IgG до Echinococcus 2 200 -
570 Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides 2 230 -
580 Антитіла IgG до Toxocara canis 2 200 -
590 Антитіла IgG до Trichinella spiralis 2 200 -
585 Антитіла IgG до Opisthorchis 2 200 -
565 Сумарні антитіла (A,M,G) до лямблій 2 200 -
Коклюш
595 IgG до Bordetella pertussis (коклюш) 2 300 -
596 IgМ до Bordetella pertussis (коклюш) 2 300 -
Бореліоз (хвороба Лайма)
1816 Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi 3 400 -
460 Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi 3 400 -
МК68 Антитіла IgM, IgG до Borrelia burgdorferi 3 650 -
Кір
1814 Антитіла IgG к Measles viruses 1 350 -
Пакетні дослідження
МП30 Пакет №1 (6 показників)
Echinococcus, ascaris lumbricoides, toxocara canis, opisthorchus, trichinella spiralis, сумарні антитіла до лямблій
2 1030 -
МП98 Пакет №2 (3 показники)
Ascaris lumbricoides, toxocara canis, сумарні антитіла до лямблій
2 550 -
МК57 Пакет «Діагностика гельмінтів у дітей»
ОАК +ШОЕ, сумарні антитіла до лямблій , аналіз калу на яйця глистів, заскрібок на ентеробіоз, АТ IgG до ехінококу, АТ IgG до аскарид, АТ IgG до токсокари, АТ IgG до опісторхозу, АТ IgG до трихінели, визначення антигенів лямблій у калі, IgE загальний
2 1600 -
Цитологічні дослідження
Цитологічні дослідження
2167 Цитологія на атипові клітини (заскрібок зі шийки матки, мазок на склі) 2 150 -
2001 ПАП-тест методом рідинної цитології 2 500 -
М2166 Мазок на флору 1 140 -
2573 Спермограма (дослідження проводиться у лабораторії) 1 350 -
3131 Аналіз на демодекс (вії) 1 100 -
3132 Анализ на демодекс (заскрібок епітеліальних клітин) 1 100 -
М3128 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (вії) 2 120 -
М3129 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (волосся) 2 120 -
М3130 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (нігті) 2 120 -
М3131 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (заскрібок епітеліальних клітин) 2 120 -
Бактеріологічні дослідження
Бактеріологічні дослідження
1805 Бак. посів сечі на аналізаторі + антибіотикограма 2 370 -
1806 Бак. посів виділень із зева/носа/вуха/ока на аналізаторі + антибіотикограма 3 400 -
1836 Бак. посів із зева на грибкову флору (р. Candida) 3 300 -
1807 Бак. посів виділень чоловічих статевих органів на аналізаторі + антибіотикограма 3 400 -
1808 Бак. посів виділень жіночих статевих органів на аналізаторі + антибіотикограма 3 400 -
1837 Бак. посів урогенітальний на грибкову флору (p. Candida) 3 300 -
1809 Бак. посів ранових виділень на аналізаторі (+ анаероби) антибіотикограма 3 400 -
1810 Бак. посів нігтів та епітеліальних клітин на аналізаторі + антибіотикограма 3 400 -
1811 Бак. Посів калу на дисбіоз на аналізаторі + антибіотикограма 5 450 -
1822 Бак. посів калу на патогенну кишкову флору + антибіотикограма 3 400 -
1840 Бак. посів соку простати + антибіотикограма 3 400 -
1841 Бак. посів сперми + антибіотикограма 3 400 -
1842 Бак. посів грудного молока + антибіотикограма 3 400 -
1843 Бак. посів мокротиння + антибіотикограма 3 400 -
Імунологічні дослідження
Імунологічні дослідження
600 Загальний імуноглобулін Е (IgЕ) 1 170 -
601 Імуноглобуліни класу А (IgA) 1 130 -
602 Імуноглобуліни класу G (IgG) 1 130 -
603 Імуноглобуліни класу М (IgM) 1 130 -
1144 Еозинофільний катіонний білок 1 350
703 Гомоцистеїн 1 350 -
3171 ЦІК (циркулюючі імунні комплекси - комплемент С1q) 2 150 -
М18 Імунограма (6 показників)
IgA, IgM, IgG, IgE, ЦІК, лейкоформула
2 680 -
М19 Імунограма (розширена)
Клітинна та гуморальна ланки
5 750 -
Пакетні дослідження
МК24 Пакет «Гуморальний імунітет» (4 показники)
IgE, IgA, IgM, IgG
1 450 -
Діагностика целіакії
- Визначення антитіл класу IgA до гліадину 1 300 -
- Визначення антитіл класу IgG до гліадину 1 300 -
Автоімунні дослідження
Ревматологія. Системні захворювання сполучної тканини
2171 Скринінг на наявність антинуклеарних антитіл у сироватці крові
Скринінгове якісне дослідження
4 600 -
МК70 Антинуклеарний профіль 15
Профіль антитіл (IgG) до ядерних і цитоплазматичних антигенів ядерного РНП/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, дволанцюгової ДНК, нуклеосом, гістонів, рибосомального Р-протеїну, АМА-М2
4 1400 -
Ревматологія. Системні васкуліти і хвороби нирок
МК75 Скринінг на наявність антитіл до компонентів цитоплазми нейтрофілів
Якісне визначення антитіл до цитоплазматичних антигенів нейтрофільних гранулоцитів (cANCA, pANCA)
4 750 -
МК 76 Профіль системних васкулітів
Визначення антитіл IgG до мієлопероксидази, протеїнази 3 і гломерулярних базальних мембран
4 1650 -
Ревматологія. Ревматоідний артрит і артропатії
2174 Антитіла IgG до циклічного цитрульованого пептиду (anti-CCP) 3 950 -
Ревматологія. Автоімунні хвороби печінки
- Антитіла класу IgG до SLA, LKM, LC, SS-A/Ro-52, sp-100, AMA-M2, gp210 4 - -
Хвороба Бехтерева
2558 Генетичне дослідження на наявність гена HLA-B27 5 800 -
СКВ
2173 АТ IgG до дволанцюжкової ДНК (ADNA-2) (ds-DNA) 5 400 -
Діагностика алергії
Антитіла класу IgE до антигенів
1854 Алергопрофіль харчовий (35 показників)
Молоко, казеїн, сирна суміш, білок яйця, жовток яйця, яловичина, рибна суміш, креветка, насіння кунжуту, какао, пшеничне борошно ,ячмінне борошно, рисове борошно, кукурудзяне борошно, соєві боби, морква, картопля, томат, селера, свинина, банан, цитрусова суміш, чорний перець, полуниця, ківі, цибуля арахіс, фундук, волоський горіх, мигдаль, фісташки, м'ясо кролика, м'ясо індика, груша, зелене яблуко.
3 1300 -
МА7 Алергопрофіль молочний (7 показників)
Молоко, бичачий сироватковий альбумін, бета-лактоглобулін, молоко коров'яче незбиране, альфа-лактоглобулін, казеїн, молоко козяче незбиране.
3 450 -
1853 Алергопрофіль респіраторний (35 показників)
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Acarus siro, тарган, вільха, береза, дуб, суміш трав раннього цвітіння, культивоване жито, ам6розія, амброзія коротколистна, полин гіркий, подорожник, кропива, ромашка, бджолина отрута, отрута оси, латекс, Cladosporium herbarum, Alternaria alternate, Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, епітелій кота, епітелій коня, епітелій собаки, епітелій морської свинки, епітелій кролика ,епітелій золотистого хом'ячка, перо птиці (гусак, качка), королиця, перо птаха (канарейка, довгохвостий папуга), Aspergillus flavus, хвилястий папуга (перо), тополя.
3 1300 -
2025 Алергопрофіль змішаний (30 показників)
Епітелію кішки, епітелій собаки, епітелій коня, епітелій морської свинки, епітелій золотистого хом'ячка, епітелій кролика, казеїну, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таргана прусака, Penicillium notatum , Cladospiorium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternate, вільхи, берези, ліщини, дуба, суміші трав раннього цвітіння, культивованного жита, полину гіркого, подорожника, амброзії, тріски, краба, білка яйця, молока коров'ячого, арахісу, фундука, моркви, пшеничного борошна, соєвих бобів.
3 1100 -
MA2 Алергопрофіль побутові алергени та плісняві гриби (4 показники)
Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, алерген кліща хатнього пилу Dermatophagoides farinae.
3 350 -
Комплексні пакети
Передопераційні пакети
М7 Передопераційний пакет №1 (51 показник)
Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час,загальний білок, білірубін загальний, сечовина, глюкоза
1 500 -
М8 Передопераційний пакет №2 (58 показників)
Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, група крові + резус-фактор, сечовина, глюкоза, креатинін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, тимолова проба
1 810 -
М9 Передопераційний пакет №3 (56 показників)
Загальний аналіз крові, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, фІбриноген, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок, альбумін, глюкоза, тимолова проба, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, сумарні антитіла до HCV, антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum
5 1400 -
МВІР1 Пакет шпитальний (64 показники)
Загальний аналіз крові,загальний аналіз сечі , протромбіновий індекс + МНО, АЧТЧ, фібриноген, АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, HBsAg, сумарні антитіла до HCV, антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum
5 1500 -
МВІР2 Пакет «Первинне обстеження» (57 показників)
Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі , група крові + резус - фактор, сечовина, глюкоза, креатинін, АЛТ, АСТ, ЛДГ, антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum, антитіла IgM до HAV (qHAVM), HbsAg (австралійський антиген), сумарні антитіла до HCV (aHCV)
5 1220 -
МВІР3 Пакет шпитальний «MINI»
Загальний аналіз крові, глюкоза, HbsAg (австралійський антиген), сумарні антитіла до HCV (aHCV), антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum
5 1000 -
МК35 Пакет «Стандарт-скринінг» (4 показники)
ВІЛ, сумарні АТ до Treponema pallidum, HbsAg, сумарні антитіла до HCV
5 750 -
МЛОР Пакет «Перед ЛОР - операцією» (57 показників)
Загальний аналіз крові розгорнутий +ШОЕ, ЗАС, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинін, сечовина, група крові + резус фактор, ПТІ+МНО, HBsAg, сумарні антитіла до HCV, сумарні антитіла до Treponema paalidum, антитіла до ВІЛ
3 1100 -
Пакетні дослідження
МК16 Пакет «Повне обстеження» (79 показників)
Загальний аналіз крові+ШОЕ, пакет «Ліпідний», печінкові проби, сумарні АT до HbcAg, HBsAg, HCV, АT Ig M до HAV, коагулограма, ниркові проби, СРБ, ТТГ, глікований гемоглобін (HbA1C), індекс НОМА, кальцій іонізований, глюкоза, інсулін
2 3050 -
МК52 Пакет «Готуємося до школи /дит.садка»
Глюкоза, загальний аналіз крові розгорнутий +ШОЕ, ЗАС + мікроскопія осаду, заскрібок на ентеробіоз, аналіз калу на яйця гельмінтів
2 380 -
МК53 Пакет «Дитяче здоров'я» (розширений)*
ТТГ, глюкоза,загальний аналіз крові розгорнутий + ШОЕ, загальний білок, білірубін загальний, залізо, феритин, сумарні АТ до лямблій, ЗАС + мікроскопія осаду, кальцій іонизований, заскрібок на энтеробіоз, аналіз калу на яйця гельмінтів, АТ IgG до ехінококку, АТ IgG до аскарид, АТ IgG до токсокар, АТ IgG до опісторхозу, АТ IgG до трихінели
2 1950 -
МК46 Пакет «Перед щепленням» (базовий, 55 показників)
Глюкоза, загальний аналіз крові розгорнутий + ШОЕ + лейкоцитарна формула, ЗАС + мікроскопія осаду, загальний білок , білірубін загальний, сумарні АТ (A,M,G) до лямблій
2 700 -
МП13 Чоловіче здоров'я (12 показників)
Холестерин загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, глюкоза, тестостерон загальний, тестостерон вільний, сексзв'язувальний глобулін
2 1200 -
МП16 Проблеми надлишкової маси тіла (23 показники)
ЛГ, ФСГ, пролактин, естрадіол, тестостерон, ТТГ, Т4 вільний, АТ до ТПО, печінкові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, холестерин загальний, ЛПНП, ЛПВП
1 1500 -
МК14 Пакет «Здоров'я чоловіка №2» (31 показник)
Ниркові проби, печінкові проби, HBsAg, HbA1c , пакет «Ліпідний», ТТГ, ПСА заг + ПСА вільний, % ПСА, глюкоза крові , тестостерон загальний, сексзв'язувальний глобулін, індекс вільного тестостерону
2 1800 -
МК20 Пакет «Контроль надлишкової маси тіла у дітей» (47 показників)
Загальний аналіз крові + ШОЕ, ЗАС, глікований гемоглобін, ТТГ, Т4 загальний
1 600 -
МК22 Пакет «Спортивний» (56 показників)
Пакет «Ліпідний», глюкоза, ЗАК, тестостерон загальний, інсулін, АЛТ, альбумін, АСТ, загальний білок, білірубін загальний, прямий, непрямий, ГГТ, КФК, ЛДГ, сечова кислота, сечовина, калій, натрій, лужна фосфатаза , гомоцистеїн
1 1600 -
МК48 Пакет «Повний контроль» (для жінок, 64 показники)
ТТГ, холестерин, загальний аналіз крові розгорнутий + ШОЕ, АТ до ТПО, Т4 вільний, паратгормон, онкомаркер молочной залози (СА15-3), онкомаркер раку яєчників (НЕ4), онкомаркер яєчників (СА 125), розрахунок ризику раку яєчників, антимюлерів гормон (АМГ), HbsAg, сумарні АТ до HbcorAg, АЛТ, АСТ, альбумін, загальний білок, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямій, гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), креатинін, сечовина, сечова кислота, СРБ (суперчутливий), лужна фосфатаза, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коефіціент атерогенності, глікований гемоглобін (HbA1C), вірус гепатиту С, сумарні антитіла , протромбіновий індекс + МНО, АЧТЧ, тромбіновий час, фібриноген, гомоцистеїн, антитіла до ВІЛ
5 4300 -
МК49 Пакет «Повний контроль» (для чоловіків, 63 показники)
ТТГ, холестерин, загальний аналіз крові розгорнутий + ШОЕ, АТ до ТПО, Т4 вільний, паратгормон, тестостерон загальний, ПСА загальний, ПСА вільний, HbsAg, сумарні антитіла до HBcorAg, АЛТ, АСТ, альбумін, загальний білок , білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, гамма-глутамілтрансфераза (ГГТ), креатинін, сечовина, сечова кислота, СРБ (суперчутливий), лужна , ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності, глікований гемоглобін (HbA1C), вірус гепатиту В, сумарні антитіла до HCV, протромбіновий індекс + МНО, АЧТЧ, тромбіновий час, фібриноген, D-димер, гомоцистеїн, антитіла до ВІЛ
5 4100 -