Перелік аналізів

Код Найменування Термін
**
Ціна
грн
CITO
грн
Забір матеріалу одноразовими системами
996 Взяття венозної або капілярної крові 30
1042 Взяття зразків із урогенітального тракту 30
2745 Банк крові 100
Загальноклінічні дослідження
Загальноклінічні дослідження
М1 Клінічний аналіз крові (автоматизований із формулою + ручна лейкоформула) 1 180 250
МКАП Клінічний аналіз крові (капілярна кров) 1 180 250
М0 Клінічний аналіз крові (автоматизований із формулою + ШОЕ) 1 150 230
864 Підрахунок ретикулоцитів 1 150 225
М2 Клінічний аналіз сечі (ручна мікроскопія осаду) 1 120 180
М6 Аналіз сечі за Нечипоренком 1 110 165
1829 Назоцитограма 1 150 225
М3 Група крові + резус - фактор 1 210 315
21 Довжина кровотечі за Дюке 1 150
10 Час згортання крові за Моравіцем 1 100
Загальноклінічні дослідження калу
М2401 Визначення кальпротектину і лактоферину в зразках фекалій 1 700 1050
М2403 Визначення гемоглобіну і трансферину в зразках фекалій 1 300 450
М2158 Копрограма 2 170 255
М2159 Аналіз калу на яйця паразитів 1 130 195
М2161 Визначення антигенів лямблій у зразках фекалій 1 380 570
2160 Визначення антигену Helicobacter pylori в калі 1 380
М2152 Аналіз зіскрібка на яйця гостриків (ентеробіоз) 1 140 210
Дослідження системи гемостазу
МПТИ Протробіновий індекс + МНО 1 100 150
3 МНО 1 100 150
4 Тромбіновий час 1 80 120
5 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 1 80 120
6 Фібриноген 1 100 150
7 D-димер 1 170 255
МП5 Коагулограма (5 показників)
Протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген
1 320 480
МК8 Пакет «АФС синдром» (5 показників)*
Антифосфоліпідні антитіла IgG та IgМ до кардіоліпіну, фосфатидил серину, фосфатидил інозитолу, фосфатидилової кислоти бета 2 - гликопротеїду
7 1300
Біохімічні дослідження
Біохімічні дослідження
48 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 1 90 135
47 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 1 90 135
63 Альбумін 1 80 120
51 Альфа-амілаза 1 80 120
1132 Антистрептолізин - О (якісно) 1 100 150
77 Антистрептолізин - О (кількісно) 1 110 165
62 Загальний білок 1 80 120
81 Бета-ліпопротеїди 1 80 120
66 Білірубін загальний 1 80 120
65 Білірубін прямий 1 80 120
49 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 1 80 –120
1135 Глюкоза (капілярна кров) 1 90 135
91 Глюкоза(венозна кров) 1 110 165
92 Глікований гемоглобін (HbA1C) 1 200 300
42 Залізо 1 100 150
33 Калій 1 100 150
40 Кальцій 1 80 120
72 Кальцій іонізований 2 150 225
68 Креатинін 1 90 135
1134 КФК-загальна 1 90 135
56 Креатинкіназа - МВ (КФК-МВ) 1 200 300
1855 Ліпаза 1 110 165
54 Лактатдегідрогіназа (ЛДГ) 1 90 135
37 Магній 1 80 120
2013 Мідь (сироватка) 3 200
70 Сечова кислота 1 90 135
67 Сечовина 1 90 135
31 Натрій 1 90 135
1131 Ревматоїдний фактор (якісно) 1 100 150
76 Ревматоїдний фактор (кількісно) 1 110 165
75 С - реактивний білок суперчутливий (кількісно) 1 160 240
1133 С - реактивний білок суперчутливий (якісно) 1 160 240
73 Серомукоїди 1 80 120
2003 Тимолова проба 1 80 120
86 Тригліцериди 1 80 120
39 Фосфор 1 80 120
1148 Фруктозамін 1 150 225
50 Лужна фосфатаза 1 80 120
83 Холестерин загальний 1 80 120
85 Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) 1 90 135
84 Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) 1 90 135
35 Хлор (сироватка) 1 80 120
2014 Цинк (сироватка) 3 350
1142 ЗЗЗ (Залізо зв'язувальна здатність) 1 110 165
Біохімічні дослідження сечі
69 Креатинін сечі 1 80 120
М15 Глюкоза (добова сеча) 1 90 135
Комплексні дослідження
МП1 Печінкові проби (11 показників)
АЛТ, АСТ, ГГТ, лужна фосфатаза, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, білок загальний, альбумін, тимолова проба, ЛДГ
1 670 1005
МП2 Ниркові проби (6 показників)
Креатинін, сечовина, сечова кислота, электроліти (калій, натрій, хлор)
1 430 645
МК62 Ниркові проби (3 показники)
Кретинін, сечовина, сечова кислота
1 210 315
МП3 Ревмопроби 1 (3 показники)
С-реактивний білок суперчутливий, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О
1 280 420
МП99 Ревмопроби 2 (3 показники)
С-реакт. Білок (якісно), ревмофактор, антистрептолізин - О
1 270 405
МП4 Ліпідний (5 показників)
Холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності
1 280 420
МП6 Біохімія крові (23 показники)
Печінкові проби, ниркові проби, ліпопротеїди фракційно, глюкоза
1 1180 1770
МП7 Пакет «Кардіоризик №1» (12 показників)
ЛДГ, КФК - МВ, АСТ, АЛТ, калій, натрій, хлор, СРБ суперчутливий, холістерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ
1 860 1290
МК19 Пакет «Кардіоризик №2» (13 показників)
ЛДГ, КФК - МВ, АСТ, АЛТ, калій, натрій, хлор, СРБ суперчутливий, холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, ЛПВЩ, гомоцистеїн
1 1160 1740
МП8 Діабетичний пакет (4 показники)
Глюкоза, глікований гемоглобін (HbA1C), інсулін, С-пептид, індекс НОМА, фруктозамін
1 760 1140
МК34 Пакет «Індекс НОМА» (3 показники)
Глюкоза, інсулін, індекс НОМА
1 280 420
МП19 Метаболічний пакет (10 показників)
Холестерин загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, С-пептид
1 810 1215
МК13 Пакет «Електроліти крові» (3 показники)
Калій, натрій, хлор
1 210 315
МП100 Пакет «Елетроліти крові» (3 показники)
Калій, натрій, кальцій
1 210 315
МК21 Пакет «Контроль суглобів» (4 показники)
РФ, АСЛ-О, СРБ, сечова кислота
1 370 555
Гормональні дослідження
Тиреоїдна панель
110 Тиреотропний гормон (ТТГ) 1 160 240
113 Трийодтиронін загальний (Т3 заг.) 1 160 240
114 Трийодтиронін вільний (Т3 віл.) 1 160 240
115 Тироксин загальний (Т4 заг.) 1 160 240
116 Тироксин вільний (Т4 віл.) 1 160 240
117 Пероксидаза щитоподібної залози (А ТПО) 1 200 300
118 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ) 1 200 300
111 Антитіла до рецепторів ТТГ 3 400
231 Кальцитонін 1 340 510
119 Тиреоглобулін (ТГ) 1 200 300
220 Паратгормон 1 200 300
Пакетні дослідження тиреоїдної панелі
МП9 Тиреоїдний пакет №1 (3 показники)
ТТГ, Т3 загальний, Т4 вільний
1 380 570
МП28 Тиреоїдний пакет №2 (3 показники)
ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний
1 380 570
МП10 Тиреоїдний пакет №3 (7 показників)
ТТГ, Т3 загальний, Т3 вільний, Т4 заг., Т4 віл., АТТПО, АТТГ
1 960 1440
МП11 Автоімунна щитоподібна залоза №1 (5 показників)
ТТГ, Т3 віл., Т4 віл., АТТПО, АТТГ
1 700 1050
МП33 Автоімунна щитоподібна залоза №2 (4 показники)
ТТГ, Т3 віл., Т4 віл., АТТПО
1 540 810
МУ6 Автоімунна щитоподібна залоза №3 (6 показників)
ТТГ, Т3 віл., Т4 віл., АТТПО, Антитіла до тиреоглобуліну (АТ до ТГ), антитіла до рецепторів ТТГ
5 1020
МК11 Пакет «Паратиреоїдний» (3 показники)*
Паратгормон, фосфор, кальцій іонізований
2 340 510
Панель діагностики анемії
100 Вітамін В 12 1 220 330
101 Феритин 1 220 330
102 Фолієва кислота 1 220 330
103 Трансферин 1 160 240
Пакетні дослідження анемії
МК12 Пакет «Діагностика анемії» №1 (6 показників)
ЗАК розгорнутий, ШОЕ, залізо, вітамін В12, феритин, фолієва кислота
1 750 1125
МК28 Пакет «Діагностика анемії» №2 (3 показники)
Гомоцистеїн, вітамін В12, фолієва кислота
1 650 975
Діагностика цукрового діабету
91 Глюкоза 1 110 165
92 Глікований гемоглобін (HbA1C) 1 200 300
93 Інсулін 1 200 300
94 С-пептид 1 200 300
М15 Глюкоза (добова сеча) 1 90 135
1148 Фруктозамін 1 150 225
МП8 Діабетичний пакет (4 показники)
Глюкоза, глікований гемоглобін (HbA1C), інсулін, С-пептид, індекс НОМА, фруктозамін
1 600 900
МК34 Пакет «Індекс НОМА» (3 показники)
Глюкоза, інсулін, індекс НОМА
1 280 420
Панель гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових гормонів
229 Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту)* 3 280
210 Кортизол (сироватка) 1 250 375
213 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 330 495
162 17 - ОН прогестерон 2 190 285
3166 Альдостерон 3 330
Гормони росту
225 Соматотропний гормон 1 190 285
229 Соматомедин С (інсуліноподібний фактор росту)* 3 280
Репродуктивна панель
150 Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) 1 190 285
151 Лютеїнізуювильний гормон (ЛГ) 1 200 300
156 Фолікулостимулювальний гормон (ФСГ) 1 190 285
160 Пролактин 1 200 300
161 Прогестерон 1 190 285
164 Естрадіол (Е2) 1 180 270
147 Тестостерон 1 190 285
2177 Тестостерон вільний 2 230 345
212 Дегідроепіандростеронсульфат (ДГЕА-с/DHEA-s) 1 220 330
233 Андростендіон 2 310
152 Антимюллерів гормон 4 450
162 17 - ОН прогестерон 2 190 285
Пакетні дослідження репродуктивної панелі
МП12 Жіноче здоров'я (7 показників)
ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, эстрадіол, тестостерон, СЗГ
1 1100 1650
МП14 Контроль 1-ї фази МЦ №1 (5 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол, ДГЕАС
1 790 1185
МК33 Контроль 1-ї фази МЦ №2 (7 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол, ДГЕАС, ТТГ, тестостерон вільний
2 1100 1650
МК60 Контроль 1-ї фази МЦ №3 (8 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, эстрадіол, ДГЕАС, ТТГ, тестостерон вільний, Т4 вільний
2 1230 1845
МП15 Контроль 2-ї фази МЦ №1 (5 показників)
Пролактин, ЛГ, ФСГ, прогестерон, ДГЕАС
1 800 1200
МК32 Контроль 2-ї фази МЦ №2 (3 показники)
ЛГ, ФСГ, прогестерон
1 460 690
МК10 Пакет «Гіперандрогенні порушення» (5 показників)
Тестостерон загальний, тестостерон вільний, ДГЕА-с, СЗГ, індекс вільного тестостерону
2 670 1005
МГ1 Контроль 1-ї фази МЦ з АМГ (5 показників)
Естрадіол, пролактин, ЛГ, ФСГ, АМГ
4 970
Пренатальна діагностика
211 Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (пренатальний скринінг II триместру вагітності) 1 200 300
200 Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (вагітність до 3-ох тижнів) 1 200 300
204 Хоріонічний гонадотропін (загальний бета-ХГЧ) (вагітність від 3-ох тижнів + 0 днів) 1 200 300
201 Вільний бета-ХГЧ (пренатальний скринінг I триместру вагітності) 1 210 315
258 Альфа-фетопротеїн (АФП) пренатальний скринінг II триместру вагітності) 1 200 300
202 Естріол вільний (пренатальний скринінг II триместру вагітності) 1 190 285
203 ПАПП-А (РАРР-А) (Пренатальный скринінг I триместру вагітності) 1 200 300
М101 Пренатальний біохімічний скринінг I триместру вагітності з розрахунком генетичного ризику PRISCA 5 (2 показники)
ПАПП-А, вільний бета-ХГЧ, дані УЗД
1 400 600
М102 Пренатальний биохімічний скринінг IІ триместру вагітності з розрахунком генетичного ризику PRISCA 5 (3 показники)
АФП, бета - ХГЧ, естріол некон'югований (UE3), дані УЗД
1 450 675
2455 Перерахунок PRISСA 5 по УЗД (біохімічні маркери + УЗД) 1 50 75
Панель фосфорно-кальцієвого обміну
220 Паратгормон 1 200 300
121 25-гідроксивітамін D25 (OH) 2 400
230 Остеокальцин 2 360
3172 Вітамін D (загальний) 2 550
МКУ4 Стан кісткової тканини (4 показники)
Паратгормон, фосфор, кальцій іонізований, остеокальцин
2 650
Онкологічна панель
250 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 1 200 300
251 Онкомаркер яєчників (СА 125) 1 200 300
252 Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) 1 220 330
253 Простат-специфічний антиген загальний (tPSA) 1 200 300
255 Простат-специфічний антиген вільний (fPSA) 1 200 300
234 Онкомаркер шлунка (СА 72-4) 2 330
257 Раково-ембріональний антиген (РЕA) 1 220 330
271 Хоріонічний гонадотропін загальний (ХГЗ) 1 200 300
270 Альфа-фетопротеїн (АФП) 1 220 330
261 Онкомаркер раку яєчників (НЕ4) 2 420
144 Онкомаркер молочной залози (МСА) 3 200 300
2568 СА 242 - онкомаркер шлунково-кишкового тракту 3 370
Пакетні дослідження онкологічної панелі
МК6 Пакет «Чоловіча онкопанель» (3 показники)
ПСА загальний, ПСА вільний, їх співвідношення
1 350 525
МК7 Пакет «Чоловіча онкопанель розширена» (5 показників)
ПСА загальний, АФП, РЕА, СА 19-9, СА 72-4
2 950
МК3 Пакет «Жіноча онкопанель» (4 показники)
СА 125, СА 15-3, НЕ4, РЕА
2 830
МК4 Пакет «Жіноча онкопанель розширена» (6 показників)
СА 125, СА 15-3, НЕ4, РЕА, індекс ROMA, СА 19-9
2 1000
МК5 Пакет «Діагностка раку яєчників» (3 показники)
СА 125, НЕ4, індекс ROMA
2 580
Інфекційні дослідження
Гепатит А
300 Антитіла IgM до HАV (qHAVM) 1 230 345
Гепатит В
310 HBsAg (австралійський антиген) 1 260 390
312 Сумарні антитіла до HbsAg (qHBs) 1 260 390
321 Сумарні антитіла HbcAg (HBcT) 1 260 390
330 HBеAg 1 280 420
350 ПЛР. ДНК вірусу гепатиту В (кров, якісне визначення) 5 500
МГВ ПЛР. ДНК вірусу гепатиту В (кількісне визначення) 5 900
Гепатит С
340 Сумарні антитіла до HCV (aHCV) 1 280 420
342 ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (якісне визначння) 2 480
МГС ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (кількісне визначення) 5 1100
344 ПЛР. РНК вірусу гепатиту С (генотип) 5 880
Гепатит D
494 Сумарні антитіла до HDV 2 350
Пакетні дослідження
М12 Пакет «Первинний скринінг інфекційних гепатитів» (8 показників)
АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, тимолова проба, IgM до HAV, сумарні антитіла до HCV, HbsAg
1 970 1455
МГ Пакет «Первинний скринінг інфекційних гепатитів (4 показники)
IgM до HAV , HbsAg, сумарні антитіла до HDV, aHCV
1 900 1350
МК35 Пакет «Стандарт-скринінг» (4 показники)
ВІЛ, сумарні АТ до Treponema pallidum, HbsAg, сумарні антитіла до HCV
5 850
TORCH - інфекції
Цитомегаловірусна інфекція
401 IgM до Cytomegalovirus (CMV) 2 200
400 IgG до Cytomegalovirus (CMV) 2 200
301 Індекс авідності IgG до Cytomegalovirus (CMV) 2 400
к/с/бс ПЛР. Cytomegalovirus (CMV) (кров/слина, букальний зіскрібок, якісне визначення) 2 280
к/с/бс ПЛР CMV (кров, слина, букальний зіскрібок, кількісне визначення) 3 350
Герпетична інфекція
416 IgM (сумарні) до Herpes Simplex virus I/II типу 2 200
412 IgG до Herpes simplex virus I/II типу (HSV I/II) сумарні 2 200
к/с/у ПЛР. Herpes simplex virus I/II типу (HSV I/II) (кров, слина, букальный зіскрібок, якісне взначення)* 3 280
303 Індекс авідності IgG до Herpes simplex virus I-II 2 400
418 IgG до Herpes simplex virus VI типу 2 200
к/с/бс ПЛР. Herpes simplex virus VІ типу (HSV VI) (кров, слина, у/г заскрібок, якісне визначення)* 2 280
к/с/бс ПЛР Herpes simplex virus VI типу (кров, слина кількісне визначення) 3 350
Вірус Varicella Zoster (VZV)
408 Антитіла IgG до Varicella Zoster (вірус вітряної віспи - оперізуючого герпесу) 2 240
Токсоплазмоз
431 IgM до Toxoplasma gondii (ТОХО) 2 200
430 IgG до Toxoplasma gondii (ТОХО) 2 200
306 Індекс авідності IgG до Toxoplasma gondii (TOXO) 2 400
432 ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO)(кров, якісне визначення) 2 280
Краснуха
441 IgM до Rubella virus (RUB) 2 200
440 IgG до Rubella virus (RUB) 2 200
307 Індекс авідності IgG до Rubella virus (RUB) 2 350
Вірус Епштейна-Барр
424 Антитіла IgM до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA M) 2 200
420 Антитіла IgG до капсидного антигену Epstein-Barr virus (VCA G) 2 200
421 Антитіла IgG до нуклеарного антигену Epstein - Barr virus (EBNA G) 2 200
МП29 Пакет «Вірус Епштейна - Барр» (3 показники)
VCA G, VCA M, EBNA G
2 480
к/с/бс ПЛР. Epstein - Barr virus (кров/слина/букальний заскрібок, якісне визначення)* 2 280
к/с/бс ПЛР. Epstein - Barr virus (кров/слина/букальный заскрібок, кількісне визначення)* 3 350
Пакетні дослідження
МП21 Пакет «TORCH IgG» - перед вагітністю (6 показників)
TOXO, RUB, CMV, CHLAM, HSV 1/2, VCA
2 970
МП22 Пакет «TORCH IgG» - перед вагітністю без краснухи (5 показників)
TOXO, CMV, CHLAM, HSV 1/2, VCA
2 800
МП24 Пакет «TORCH IgМ» - під час вагітності (4 показники)
TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2
2 630
МТОР Пакет «TORCH IgG» - під час вагітності (4 показники)
TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2
2 620
МП25 Пакет «TORCH IgМ» - під час вагітності без краснухи (3 показники)
TOXO, CMV, HSV 1/2
2 480
МП26 Пакет «TORCH IgG та IgМ» (8 показників)
TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2
2 1280
МК25 Пакет «Діагностика герпетичної інфекціі» (ПЛР, кров, якісне визначення 4 показники)
CMV, EBV, HSV6, HSV1/2
2 900
МК26 Пакет «Діагностика герпетичної інфекції» (ПЛР, слина, якісне визначення (4 показники)
CMV, EBV, HSV6, HSV1/2
4 900
МК61 Пакет «Індекс авідності IgG» (3 показники)
CMV, HSV1/2,TOXO
2 820
Урогенітальні інфекції
Хламідіоз
500 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 2 220
501 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 2 220
593 Антитіла IgG до Chlamydia pneumonia 2 200
к/с/у ПЛР. Chlamydia trachomatis (кров, сеча, у/г заскрібок, якісне визначення) 3 250
Мікоплазмоз
519 IgG до Mycoplasma hominis 2 220
594 IgG до Mycoplasma pneumoniae 2 220
511 ПЛР. Mycoplasma hominis (у/г заскрібок, якісне визначення) 2 250
м/у ПЛР. Mycoplasma genitalium (у/г заскрібок, сеча, якісне визначення) 2 250
Уреоплазмоз
530 IgG до Ureaplasma urealyticum 2 220
м/у ПЛР. Ureaplasma urealyticum (у/г заскрібок, сеча, якісне визначення) 2 250
534 ПЛР. Ureaplasma species (у/г заскрібок, якісне визначення) 2 250
Трихомоніаз
540 IgG до Trichomonas vaginalis 2 220
м/у ПЛР. Trichomonas vaginalis (у/г заскрібок, якісне визначення) 2 250
Кандидоз
550 ПЛР. Candida albicans (у/г заскрібок, якісне визначення) 2 250
Гарднерельоз
543 ПЛР. Gardnerella vaginalis (у/г заскрібок, якісне визначення) 2 250
Гонорея
м/у ПЛР. Neisseria gonorrhoeae (у/г заскрібок, сеча, якісне визначення) 2 250
Сифіліс
1045 Сумарні атитіла до Treponema pallidum 1 260 390
Вірус папіломи людини (ВПЛ)
547 ПЛР. ВПЛ (6 і 11 типу) (заскрібок, якісне визначення) 3 250
546 ПЛР. ВПЛ скрин. FL (16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 типу) (заскрібок, якісне визначення) 3 390
545 ПЛР. ВПЛ (16 і 18 типу) (заскрібок, якісне визначення) 3 220
МПВ ПЛР. ВПЛ (16 і 18 типу) (заскрібок, кількісне визначення) 3 440
Пакетні дослідження
МК30 Пакет «Урогенітальний комплекс №1» (5 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma ureal.+Бак.посів на флору і антибіотикограма (у/г)
6 1300
МК31 Пакет «Урогенітальний комплекс №2» (5 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal. + бак. Посів на флору і антибіотикограма (у/г)
6 1300
МК23 Пакет «Діагностика урогенітальної інфекції №1» (ПЛР, у/г заскрібок 5 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal
3 1000
МК29 Пакет «Діагностика урогенітальної інфекції №3» (6 показників)*
ПЛР Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma ureal., Gardnerella vaginalis
3 1200
МУ8 Пакет «Урогенітальний №4» (7 показників, у/г заскрібок, ПЛР - якісне визначення)
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitaliu, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, бак. посів із визначенням чутливості до антибіотиків і антисептиків
7 1500
МУ3 Пакет «Урогенітальний №5» (3 показники, у/г заскрібок, ПЛР - якісне визначення)
Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum
3 600
МУ10 Пакет «Урогенітальний №6» (9 показників, у/г заскрібок, ПЛР - якісне визначення)
Mycoplasma hominis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma species, ПЛР ДНК HPV 16 - й та 18 - й тип, ПЛР ДНК HPV 6 - й та 11 - й тип, бак. посів із визначенням чутливості до антибіотиків
7 1900
МГ2 Пакет «Урогенітальний IgG» (4 показники)
IgG до Mycoplasma hominis, IgG до Trichomonas vaginalis, IgG до Ureaplasma urealyticum, IgG до Chlamydia trachomatis
2 700
Інші інфекції
Хелікобактерна інфекція
551 IgG до Helicobacter pylori 1 240 360
2160 Антиген Helicobacter pylori в калі 1 380 570
Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ-СНІД)
709 Антитіла до ВІЛ 2 280
Паразитарні інфекції
575 Антитіла IgG до Echinococcus 2 270
570 Антитіла IgG до Ascaris lumbricoides 2 270
580 Антитіла IgG до Toxocara canis 2 270
590 Антитіла IgG до Trichinella spiralis 2 270
585 Антитіла IgG до Opisthorchis 2 270
565 Сумарні антитіла (A,M,G) до лямблій 2 270
Коклюш
595 IgG до Bordetella pertussis (коклюш) 2 350
596 IgМ до Bordetella pertussis (коклюш) 2 350
Бореліоз (хвороба Лайма)
1816 Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi 3 400
460 Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi 3 400
МК68 Антитіла IgM, IgG до Borrelia burgdorferi 3 650
Кір
1814 Антитіла IgG к Measles viruses 1 350
Коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 (COVID-19)
506 Антитіла IgA до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 300 450
517 Антитіла IgM до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 380 570
516 Антитіла IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 300 450
518 Пакет Антитіла IgM та IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) + загальний аналіз крові + ШОЕ 1 500 750
5122 Пакет «Повний ковід Антитіла» - антитіла IgA, IgM та IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 650 975
М517+ Пакет загальний аналіз крові + ШОЕ, Д-димер, СРБ (кількісно), феритин, антитіла IgA, IgG, IgM до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 1300 1950
6005 Пакет ПЛР РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) якісне визначення - Real-Time 1 600 900
6000 Пакет ПЛР РНК SARS-CoV-2 (COVID-19) якісне визначення - Real-Time + антитіла IgA та IgM або антитіла IgM та IgG до SARS-CoV-2 (COVID-19) 1 960 1440
Пакетні дослідження
МП30 Пакет №1 (6 показників)
Echinococcus, ascaris lumbricoides, toxocara canis, opisthorchus, trichinella spiralis, сумарні антитіла до лямблій
2 1300
МП98 Пакет №2 (3 показники)
Ascaris lumbricoides, toxocara canis, сумарні антитіла до лямблій
2 650
МК57 Пакет «Діагностика гельмінтів у дітей»
ОАК +ШОЕ, сумарні антитіла до лямблій , аналіз калу на яйця глистів, заскрібок на ентеробіоз, АТ IgG до ехінококу, АТ IgG до аскарид, АТ IgG до токсокари, АТ IgG до опісторхозу, АТ IgG до трихінели, визначення антигенів лямблій у калі, IgE загальний
2 2500
Цитологічні дослідження
Цитологічні дослідження
2167 Цитологія на атипові клітини (заскрібок зі шийки матки, мазок на склі) 3 160
М2166 Мазок на флору 1 160
2573 Спермограма (дослідження проводиться у лабораторії) 1 400
3131 Аналіз на демодекс (вії) 1 190
3132 Анализ на демодекс (заскрібок епітеліальних клітин) 1 190
М3128 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (вії) 2 140
М3129 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (волосся) 2 140
М3130 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (нігті) 2 140
М3131 Мікроскопія патогенних і дріжджоподібних грибів (заскрібок епітеліальних клітин) 2 140
Бактеріологічні дослідження
Бактеріологічні дослідження
1805 Бак. посів сечі на аналізаторі + антибіотикограма 5 350
1806 Бак. посів виділень із зева/носа/вуха/ока на аналізаторі + антибіотикограма 5 350
1836 Бак. посів із зева на грибкову флору (р. Candida) 5 350
1807 Бак. посів виділень чоловічих статевих органів на аналізаторі + антибіотикограма 5 350
1808 Бак. посів виділень жіночих статевих органів на аналізаторі + антибіотикограма 5 350
1837 Бак. посів урогенітальний на грибкову флору (p. Candida) 5 350
1809 Бак. посів ранових виділень на аналізаторі (+ анаероби) антибіотикограма 5 350
1810 Бак. посів нігтів та епітеліальних клітин на аналізаторі + антибіотикограма 5 350
1811 Бак. Посів калу на дисбіоз на аналізаторі + антибіотикограма 5 350
1822 Бак. посів калу на патогенну кишкову флору + антибіотикограма 5 350
1840 Бак. посів соку простати + антибіотикограма 5 350
1841 Бак. посів сперми + антибіотикограма 5 350
1842 Бак. посів грудного молока + антибіотикограма 5 350
1843 Бак. посів мокротиння + антибіотикограма 5 350
Імунологічні дослідження
Імунологічні дослідження
600 Загальний імуноглобулін Е (IgЕ) 1 190 285
601 Імуноглобуліни класу А (IgA) 1 160 240
602 Імуноглобуліни класу G (IgG) 1 160 240
603 Імуноглобуліни класу М (IgM) 1 160 240
1144 Еозинофільний катіонний білок 1 350 525
703 Гомоцистеїн 1 370 555
3171 ЦІК (циркулюючі імунні комплекси - комплемент С1q) 1 170 255
М18 Імунограма (6 показників)
IgA, IgM, IgG, IgE, ЦІК, лейкоформула
1 750 1125
М19 Імунограма (розширена)
Клітинна та гуморальна ланки
5 850
Пакетні дослідження імунології
МК24 Пакет «Гуморальний імунітет» (4 показники)
IgE, IgA, IgM, IgG
1 530 795
Автоімунні дослідження
Ревматологія. Системні захворювання сполучної тканини
2171 Скринінг на наявність антинуклеарних антитіл у сироватці крові
Скринінгове якісне дослідження
4 700
МК70 Антинуклеарний профіль 15
Профіль антитіл (IgG) до ядерних і цитоплазматичних антигенів ядерного РНП/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, дволанцюгової ДНК, нуклеосом, гістонів, рибосомального Р-протеїну, АМА-М2
4 1500
Ревматологія. Системні васкуліти і хвороби нирок
МК75 Скринінг на наявність антитіл до компонентів цитоплазми нейтрофілів
Якісне визначення антитіл до цитоплазматичних антигенів нейтрофільних гранулоцитів (cANCA, pANCA)
4 850
МК 76 Профіль системних васкулітів
Визначення антитіл IgG до мієлопероксидази, протеїнази 3 і гломерулярних базальних мембран
4 1750
Ревматологія. Ревматоідний артрит і артропатії
2174 Антитіла IgG до циклічного цитрульованого пептиду (anti-CCP) 3 950
Хвороба Бехтерева
2558 Генетичне дослідження на наявність гена HLA-B27 5 800
СКВ
2173 АТ IgG до дволанцюжкової ДНК (ADNA-2) (ds-DNA) 5 400
2015 Визначення антитіл класу IgA до гліадину ++ 1 350
2016 Визначення антитіл класу IgG до гліадину ++ 1 350
Діагностика алергії
Антитіла класу IgE до антигенів
1854 Алергопрофіль харчовий (35 показників)
Молоко, казеїн, сирна суміш, білок яйця, жовток яйця, яловичина, рибна суміш, креветка, насіння кунжуту, какао, пшеничне борошно ,ячмінне борошно, рисове борошно, кукурудзяне борошно, соєві боби, морква, картопля, томат, селера, свинина, банан, цитрусова суміш, чорний перець, полуниця, ківі, цибуля арахіс, фундук, волоський горіх, мигдаль, фісташки, м'ясо кролика, м'ясо індика, груша, зелене яблуко.
3 1400
МА7 Алергопрофіль молочний (7 показників)
Молоко, бичачий сироватковий альбумін, бета-лактоглобулін, молоко коров'яче незбиране, альфа-лактоглобулін, казеїн, молоко козяче незбиране.
3 550
1853 Алергопрофіль респіраторний (35 показників)
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Acarus siro, тарган, вільха, береза, дуб, суміш трав раннього цвітіння, культивоване жито, ам6розія, амброзія коротколистна, полин гіркий, подорожник, кропива, ромашка, бджолина отрута, отрута оси, латекс, Cladosporium herbarum, Alternaria alternate, Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, епітелій кота, епітелій коня, епітелій собаки, епітелій морської свинки, епітелій кролика ,епітелій золотистого хом'ячка, перо птиці (гусак, качка), королиця, перо птаха (канарейка, довгохвостий папуга), Aspergillus flavus, хвилястий папуга (перо), тополя.
3 1400
2025 Алергопрофіль змішаний (30 показників)
Епітелію кішки, епітелій собаки, епітелій коня, епітелій морської свинки, епітелій золотистого хом'ячка, епітелій кролика, казеїну, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таргана прусака, Penicillium notatum , Cladospiorium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternate, вільхи, берези, ліщини, дуба, суміші трав раннього цвітіння, культивованного жита, полину гіркого, подорожника, амброзії, тріски, краба, білка яйця, молока коров'ячого, арахісу, фундука, моркви, пшеничного борошна, соєвих бобів.
3 1200
MA2 Алергопрофіль побутові алергени та плісняві гриби (4 показники)
Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, алерген кліща хатнього пилу Dermatophagoides farinae.
3 450
Комплексні пакети
Передопераційні пакети
М7 Передопераційний пакет №1 (51 показник)
Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час,загальний білок, білірубін загальний, сечовина, глюкоза
1 670 1005
М8 Передопераційний пакет №2 (58 показників)
Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, група крові + резус-фактор, сечовина, глюкоза, креатинін, АЛТ, АСТ, білірубін загальний, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, тимолова проба
1 1200 1800
М9 Передопераційний пакет №3 (56 показників)
Загальний аналіз крові, протромбіновий індекс + МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, фІбриноген, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЩФ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок, альбумін, глюкоза, тимолова проба, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, сумарні антитіла до HCV, антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum
2 2500 3750
МВІР1 Пакет шпитальний (64 показники)
Загальний аналіз крові,загальний аналіз сечі , протромбіновий індекс + МНО, АЧТЧ, фібриноген, АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, білірубін непрямий, загальний білок, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, HBsAg, сумарні антитіла до HCV, антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum
2 2700 4050
МВІР2 Пакет «Первинне обстеження» (57 показників)
Загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі , група крові + резус - фактор, сечовина, глюкоза, креатинін, АЛТ, АСТ, ЛДГ, антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum, антитіла IgM до HAV (qHAVM), HbsAg (австралійський антиген), сумарні антитіла до HCV (aHCV)
2 2150 3225
МВІР3 Пакет шпитальний «MINI»
Загальний аналіз крові, глюкоза, HbsAg (австралійський антиген), сумарні антитіла до HCV (aHCV), антитіла до ВІЛ, сумарні антитіла до Treponema pallidum
2 1100 1650
МК35 Пакет «Стандарт-скринінг» (4 показники)
ВІЛ, сумарні АТ до Treponema pallidum, HbsAg, сумарні антитіла до HCV
2 880
МЛОР Пакет «Перед ЛОР - операцією» (57 показників)
Загальний аналіз крові розгорнутий +ШОЕ, ЗАС, АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза, креатинін, сечовина, група крові + резус фактор, ПТІ+МНО, HBsAg, сумарні антитіла до HCV, сумарні антитіла до Treponema paalidum, антитіла до ВІЛ
2 1800 2700
Пакетні дослідження
МК16 Пакет «Повне обстеження» (79 показників)
Загальний аналіз крові+ШОЕ, пакет «Ліпідний», печінкові проби, сумарні АT до HbcAg, HBsAg, HCV, АT Ig M до HAV, коагулограма, ниркові проби, СРБ, ТТГ, глікований гемоглобін (HbA1C), індекс НОМА, кальцій іонізований, глюкоза, інсулін
1 3600 5400
МК52 Пакет «Готуємося до школи /дит.садка»
Глюкоза, загальний аналіз крові розгорнутий +ШОЕ, ЗАС + мікроскопія осаду, заскрібок на ентеробіоз, аналіз калу на яйця гельмінтів
1 450 675
МК53 Пакет «Дитяче здоров'я» (розширений)*
ТТГ, глюкоза,загальний аналіз крові розгорнутий + ШОЕ, загальний білок, білірубін загальний, залізо, феритин, сумарні АТ до лямблій, ЗАС + мікроскопія осаду, кальцій іонизований, заскрібок на энтеробіоз, аналіз калу на яйця гельмінтів, АТ IgG до ехінококку, АТ IgG до аскарид, АТ IgG до токсокар, АТ IgG до опісторхозу, АТ IgG до трихінели
2 2200
МК46 Пакет «Перед щепленням» (базовий, 55 показників)
Глюкоза, загальний аналіз крові розгорнутий + ШОЕ + лейкоцитарна формула, ЗАС + мікроскопія осаду, загальний білок , білірубін загальний, сумарні АТ (A,M,G) до лямблій
2 900
МП13 Чоловіче здоров'я (12 показників)
Холестерин загальний, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ТТГ, ПСА загальний, ПСА вільний, глюкоза, тестостерон загальний, тестостерон вільний, сексзв'язувальний глобулін
1 1350 2025
МП16 Проблеми надлишкової маси тіла (23 показники)
ЛГ, ФСГ, пролактин, естрадіол, тестостерон, ТТГ, Т4 вільний, АТ до ТПО, печінкові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, холестерин загальний, ЛПНП, ЛПВП
1 1800 2700
МК14 Пакет «Здоров'я чоловіка №2» (31 показник)
Ниркові проби, печінкові проби, HBsAg, HbA1c , пакет «Ліпідний», ТТГ, ПСА заг + ПСА вільний, % ПСА, глюкоза крові , тестостерон загальний, сексзв'язувальний глобулін, індекс вільного тестостерону
1 2200 3300
МК20 Пакет «Контроль надлишкової маси тіла у дітей» (47 показників)
Загальний аналіз крові + ШОЕ, ЗАС, глікований гемоглобін, ТТГ, Т4 загальний
1 750 1125